Produksjonsutstyr er viktig for automatisering

29 oktober 2019
Mathias Bjelland
Produksjonsutstyr er viktig for automatisering

Fordelene med automatisering

Automasjon har vært et stadig mer omtalte tema de siste årene. Dette har vært på grunn av den økende effekten som automatisering har hatt på at stadig flere bransjer som robotikk og datamaskiner blir stadig mer sofistikerte og komplekse. Roboter er i stand til å gjøre jobber som er mer sammensatte enn tidligere, og som sådan har berørt næringer dyptgående enn de gjorde tidligere år.

Det er mange ulemper med automatisering, den største av dem er at den gjør produksjonsprosessen mer effektiv. Ved å la maskiner gjøre de mest rutinemessige oppgavene i produksjonsprosessen, er fabrikker i stand til å minimere rommet for menneskelig feil. Problemet med enkle oppgaver er at fordi de er så enkle og må gjøres så mange ganger hver dag, risikerer et menneske som gjør den oppgaven på produksjonslinjen å miste fokus og forårsake en ulykke. Å ha arbeideren plassert et annet sted og bruke produksjonsutstyr for å overta den delen av linjen, hjelper sterkt til å redusere industriulykker til et minimum.

Automatisering øker arbeidsstyrken

Automatisering øker også den samlede produktiviteten til arbeidsstyrken. Når automatisering øker effektiviteten i hele produksjonsprosessen, øker den samlede produktiviteten til fabrikkarbeidere sammen med den. Dette gir arbeidere mer gearing for å be om høyere lønn fordi de bare kan gå til en annen fabrikk som bruker samme automatiseringsteknikk, men er mer villig til å tilby høyere lønn.

Disse dydige syklusene bidro til å øke levestandarden og livskvaliteten for den gjennomsnittlige husholdningen de siste tiårene. Flere og flere produkter blir produsert billigere enn noen gang før. Og etter hvert som automatisering går inn i flere bransjer, vil denne prosessen sannsynligvis fortsette å berike livene våre og gjøre det mer interessant. Det er liten tvil om at teknologien bak her vil ha en veldig stor effekt på hvordan våre liv former seg i tiden fremover, da spesielt innen jobblivet. 

Flere nyheter